Personeelstekort in de techniek: De druk komt van meerdere kanten

In deze whitepaper: stop met symptoombestrijding 

Het personeelstekort van nu is een symptoom van onderliggende problematiek waarmee we als sector wat moeten. We zullen de drempels moeten weghalen waarmee werklozen én mensen die van baan naar baan willen bewegen worden belemmerd. Het creëren van circulariteit binnen de arbeidsmarkt is cruciaal. Maar hoe pakken we dat aan?  

In deze whitepaper proberen wij een antwoord te geven op de volgende 3 prangende vragen:  

  • Circulariteit binnen de technische sector, hoe zou dit eruit kunnen zien?
  • Verandering in de mindset van werkgevers is nodig, hoe creëren we een helikopterview?
  • En heb je eenmaal fijne werknemers in dienst, hoe houd je ze dan ook zo lang mogelijk vast? ​