ESG: een onmisbaar onderdeel binnen jouw vastgoed 

ESG

Duurzaamheidscriteria spelen binnen de vastgoedindustrie een steeds grotere rol. Zeker voor beleggers is het een onderwerp dat hoog op de agenda staat. Uiteraard door nationale en Europese wetgeving, maar daarnaast vinden ook klanten en gebruikers het steeds belangrijker dat er voldoende aandacht is voor mens, milieu en maatschappij, ESG dus… Wat ESG precies inhoudt en hoe Talent4Service jou als vastgoedbeheerder hierin ondersteunt? Dat lees je in deze blog! 

ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Deze niet-financiële kenmerken worden gebruikt om bedrijven te beoordelen op duurzaamheid. Want hoe gaat een bedrijf om met het klimaat (milieu), voldoet het aan onze maatschappelijke normen (maatschappij) en wordt het bedrijf op een eerlijk manier gerund (bestuur)? De ESG-score wordt steeds belangrijker. ESG vormt vandaag de dag de basis voor duurzaam en verantwoord ondernemen. 

Duurzaam beleggen? 

Het is een ontwikkeling die niet meer zal verdwijnen: duurzaam beleggen. Als belegger krijg je een steeds groter aanbod van duurzame Exchange Traded Funds (ETF’s). Beleggers stellen met duurzame beleggingsinvesteringen hun rendement veilig. ESG-criteria zijn een effectief hulpmiddel in een holistisch beleggingsproces. Wanneer jij als vastgoedbeheerder hierop inspeelt dan werkt dit in het voordeel van beleggers.  

Waarom juist ESG hoog op de agenda hoort te staan 

ESG is een onderwerp dat niet meer van de agenda verdwijnt. Je kunt als belegger nog zo’n hoog scorend BREEAM (de certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving) outstanding pand in je portfolio hebben, het moet daarnaast in balans zijn op de drie pijlers van ESG. Aan de slag gaan met ESG brengt diverse voordelen mee zoals kostenbesparing, nieuwe klanten of producten, maar bovenal een betere toekomst voor ons allemaal. 

Hoe belangrijk is het sociale aspect binnen ESG? 

Mede door de enorm hoge gasprijzen ligt er op dit moment een enorme focus op het verduurzamen van vastgoed. De ‘E’ van ESG ligt onder een vergrootglas. De ‘S’ blijft daarentegen vaak nog onderbelicht. Maar volgens de 17 Sustainable Development Goals moeten we, naast de duurzaamheid van een pand, ook inzetten op: eerlijke kansen voor iedereen (inclusiviteit) en sociale cohesie. En precies op dit punt kun jij als vastgoedbeheerder inspelen.  

Daarom stel je de ‘S’ centraal binnen ESG 

Op organisatieniveau wordt de maatschappelijke pijler gezien als de verhouding tussen het bedrijf en zijn niet-beleggende stakeholders, zoals medewerkers, klanten, leveranciers, lokale gemeenschappen en de samenleving als geheel. Het niet meebewegen met maatschappelijke kwesties – zoals inclusiviteit – kan blijvende gevolgen hebben voor prestaties en rendement. Gevolgen voor beleggers kunnen zijn: reputatieschade, aansprakelijkheidsrisico’s, extra kosten door lage werknemerstevredenheid en –productiviteit.  

ESG: van theorie naar praktijk 

Wellicht vraag je je nu af: hoe breng je dit naar de praktijk? En hoe val je als vastgoedinvesteerder op bij beleggers? Als je ernaar streeft om een duurzaam en aantrekkelijk bedrijf te zijn, dan is goed werkgeverschap cruciaal. Investeer dus in aspecten zoals het welzijn van medewerkers, diversiteit, inclusie en gelijkheid. Want daar beoordelen steeds meer beleggers jou op. Die weten inmiddels dat een inclusieve organisatie met een diverse samenstelling van medewerkers de betrokkenheid van stakeholders vergroot en effectiever opereert.  

Talent4Service en ESG  

Wij creëren banen met toekomstperspectief voor zij-instromers binnen de techniek. Daarmee zet Talent4Service volledig in op diversiteit en het creëren van een cultuur waarin medewerkers zichzelf kunnen zijn. Bovendien zorgen wij voor perfect georganiseerde secundaire én toekomstgerichte arbeidsvoorwaarden. En zo bevinden onze zij-instromers zich in een workflow van werken, leren en presteren mét energie en werkplezier. Ook zaken die de continuïteit van werk in de toekomst kunnen beïnvloeden houden we nauwlettend in het oog.  

Dus werk je samen met onze zij-instromers? Dan werk je automatisch aan de S binnen een ESG-beleid en val je op bij potentiële beleggers. En niet een onbelangrijk tweede voordeel: het is een oplossing voor jouw personeelstekort. Hoe dat er in de praktijk uitziet? Lees de klantcase met Feenstra eens!  

Deel dit artikel:

LinkedIn
Facebook

Personeelstekort in de techniek oplossen?

Whitepaper personeelstekort