Over Talent4Service

De mensen die elke dag zorgen voor die juiste klantbeleving zijn het visitekaartje van uw organisatie.
Logisch dus dat u alleen de besten wilt. Gemotiveerde, goed opgeleide mensen. Maar wel tegen de laagst mogelijke kosten en met een lage uitstroom, uiteraard. Daarnaast zoekt u naar de beste invulling van uw MVO-beleid. U wilt met uw organisatie immers graag een bijdrage leveren aan de maatschappij. Talent4Service  helpt u om deze doelen – goede mensen, lage kosten, lage uitstroom, maatschappelijke betrokkenheid – te realiseren. Hier leest u hoe wij dat doen.
 

kwaliteit

Kwaliteit

De juiste persoon op de juiste plek met de juiste begeleiding. Dat werkt!

Talent4Service creëert duurzame werkgelegenheid en organiseert daarbij de hele keten voor werkgevers. Dat begint met werving en selectie. Talent4Service leidt bij voorkeur toe uit subsidiabele doelgroepen, zoals reïntegratiekandidaten, mensen met een arbeidsbeperking of juist 56+’ers. Uiteraard zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen: wij zoeken voor elke vacature de beste match.

Talent4Service levert uitsluitend gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. Daarbij zorgen wij er voor dat elke kandidaat de juiste training of (MBO-)opleiding krijgt, zoals de MBO3-opleiding klantgericht communiceren of salesvaardigheden. Maatwerk is ook hier het sleutelwoord: uw behoefte vertalen wij in een passend opleidingstraject.  Ook een goede begeleiding van de kandidaat, voorafgaand aan en tijdens de plaatsing, nemen wij op ons.

Geen vraag is ons te gek, en geen vraagstuk te moeilijk. Daagt u ons dus gerust uit!

flexibiliteit

Flexibiliteit

Meer flexibiliteit in uw personeelsbeleid. Dat werkt!

Bij het bieden van optimale dienstverlening is flexibiliteit het sleutelwoord. Dat geldt voor ons, maar zeker ook voor u als ondernemer. Talent4Service biedt verschillende oplossingen en diensten die een flexibel personeelsbeleid ondersteunen, zoals juridisch werkgeverschap.

Onder de nieuwe Wet werk en zekerheid kunt u maximaal twee jaar lang een medewerker met een tijdelijke arbeidsovereenkomst in dienst hebben. Omdat Talent4Service deel uitmaakt van de cao voor uitzendkrachten kunnen wij u echter een flexibele personeelsoplossing bieden tot minimaal 5,5 jaar.

Wij ontwikkelen bovendien een proactief in-, door- en uitstroombeleid uw onderneming. Zo bieden wij u langdurige flexibiliteit en structureel lage personeelskosten. Wij vertellen u graag hoe wij dit aanpakken. Bel of mail ons voor meer informatie!

Kostenbesparing

Kostenbesparing

Kosten besparen terwijl u sociaal onderneemt. Dat werkt!

Onze werving richt zich primair op kandidaten uit subsidiabele doelgroepen. Dat zijn bijvoorbeeld ouderen (50+/56+), Wajong’ers (jongeren met een arbeidsbeperking) of langdurig werklozen; kandidaten die veelal erg gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan, maar soms moeite hebben om passend werk te vinden.

Niet iedere subsidiabele doelgroep heeft per definitie een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar elk van deze doelgroepen brengt wél een publieke geldstroom met zich mee. Deze stimuleringsmaatregelen van de overheid vertalen wij naar een aanzienlijke korting op het reguliere uurtarief.

Als geen ander weten wij de weg in subsidieland, en u profiteert daarvan. Niet de rompslomp, wél een maatschappelijk bewuste invulling van uw personeelsbeleid én lagere personeelskosten. Afhankelijk van uw specifieke vraag of behoefte scheelt onze aanpak u namelijk gemiddeld 5 tot 10% op de reguliere kostprijs van een werknemer!

Talent4Service biedt deze lagere loonkosten niet eenmalig, maar structureel. Door een actief uitstroombeleid, waarbij doorstroom naar andere functies binnen én buiten uw bedrijf mogelijk is, creëren wij weer ruimte voor nieuwe subsidiabele doelgroepen. Zo vult u uw personeelsverloop structureel in tegen de beste prijs, met de laagste inspanningen.

Investor in people

verantwoord ondernemen

Mensen een nieuwe kans geven op de arbeidsmarkt. Dat werkt!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen  is voor steeds meer organisaties een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering. Met de komst van de Participatiewet wordt een maatschappelijk verantwoorde insteek van uw personeelsbeleid bovendien steeds minder vrijblijvend. De verplichtingen voor u als werkgever zijn tamelijk complex, en daarom is het prettig als u bij het uitvoeren daarvan kunt vertrouwen op experts. Wij weten precies wat de Participatiewet voor u betekent, en helpen u er invulling aan te geven. Wilt u dus ook verantwoord ondernemen, maar dan zonder veel extra kosten en rompslomp, schakel dan Talent4Service in voor het invullen van uw vacatures.

Voor kandidaten uit subsidiabele doelgroepen is het vaak moeilijk om de arbeidsmarkt (opnieuw) te betreden, laat staan om er structureel een plek te veroveren. Door deze kandidaten niet alleen een passende baan maar ook een interessante opleiding te bieden, geven wij hen samen met onze opdrachtgevers weer perspectief op de arbeidsmarkt. Talent4Service maakt het voor werkgevers (financieel) aantrekkelijk om mensen uit deze doelgroepen aan te nemen. Zo zetten wij de achterstand van deze kandidaten om in een voorsprong.

Door Talent4Service in te zetten bij het invullen van uw personeelsbehoefte slaat u dus drie vliegen in één klap: u als werkgever krijgt u de meest flexibele oplossing, u krijgt deze oplossing tegen de scherpst mogelijke prijs én u geeft kandidaten een kans op een nieuwe toekomst in de klantcontactbranche. Gemotiveerde, goed opgeleide medewerkers tegen het scherpste uurtarief. Welke organisatie zegt daar nu nee tegen?

Spreekt het totaalconcept in arbeidsbemiddeling van Talent4Service u aan, neem dan contact  met ons op. Wij kijken graag samen met u naar uw specifieke personeelsvraagstuk, en wat wij daarin voor u kunnen betekenen.