Van Straaten Post gaat samenwerking aan met Talent4Service

Van Straaten Post en Talent4Service gaan een samenwerking aan voor de instroom van postbezorgers uit subsidiabele doelgroepen. De samenwerking met van Straaten Post biedt werkzoekenden uit subsidiabele doelgroepen o.a. 56-plussers, Wajongers en langdurig werklozen een nieuwe kans op de arbeidsmarkt. Van Straaten Post maakt bewuste keuzes op het vlak van mens en milieu en geeft met deze samenwerking invulling aan het MVO-beleid op het menselijk vlak. Het betreft een landelijk wervingsproject. 

Van Straaten Post is een snelgroeiend full-service postbedrijf dat voor organisaties het totale post- en mailtraject verzorgt. Om haar groei te waarborgen is van Straaten Post op zoek naar nieuwe postbezorgers. Talent4Service draagt hier aan bij door een toestroom van zeker honderd mensen uit subsidiabele doelgroepen te verzorgen. Talent4Service is al gestart met het wervingstraject van postbezorgers uit subsidiabele doelgroepen. 

Bij gebleken succes wordt het aantal te werven kandidaten vanuit subsidiabele doelgroepen komende jaren verder uitgebreid. De arbeidsparticipatie van reïntegratiekandidaten krijgt een structurele plek in het personeelsbeleid van de organisatie. Een mooie samenwerking met een gezamenlijk maatschappelijk doel: kandidaten uit de subsidiabele doelgroepen een kans bieden op de arbeidsmarkt.