De 56-plusser, de ideale klantcontactadviseur

Goede dienstverleners tegen aantrekkelijk tarief
56-plussers kunnen prima de plaats innemen van de jongeren die momenteel uitstromen uit de klantcontactbranche.  Ze beschikken over de juiste vaardigheden, zijn loyaal en brengen rust in een team. Bedrijven die hen aannemen, zien hun uitstroom substantieel afnemen. Bovendien ontvangen ze subsidie van de overheid voor het in dienst nemen en opleiden van ouderen.

Stijgend verloop
Sinds de crisis in 2008 uitbrak, vonden veel jongeren een baan in de klantcontactcenters. Nu de arbeidsmarkt weer ruimer wordt, daalt ook de werkloosheid onder jongeren. De werkloosheid onder afgestudeerde hbo’ers ging van 7,3% begin dit jaar naar 6,5% (cijfers CBS). Dat is de eerste substantiële daling in die groep sinds het begin van de economische crisis. De daling van het totale werkloosheidscijfer van de laatste drie maanden is toe te schrijven aan 25-plussers. In maart 2016 waren 574 duizend mensen werkloos. Dit is 17 procent minder dan twee jaar geleden.

Twee uitdagingen
De klantcontactbranche krijgt door de aantrekkende economie de komende twee à drie jaar te maken met twee uitdagingen.

  1. Naar verwachting zullen de verloopcijfers toenemen tot 35 à 50 procent. Per medewerker die vertrekt is dit een kostenpost van 10.000 euro. Dit bedrag is gebaseerd op uitgaven voor werving & selectie, opleiding, inwerken, coaching, lagere afhandeltijden en vervanging.
  2. Nieuwe medewerkers zijn lastiger te vinden. Vooral hbo-opgeleiden zien voldoende alternatieven op de arbeidsmarkt en zullen niet kiezen voor de klantcontactbranche.
     

Wilt u de hele whitepaper lezen? Download de whitepaper hier

 

Contact
Wilt u weten wat Talent4Service voor u kan betekenen, neem dan contact op met directeur Jorien Wesseling:
E: jorien@talent4service.nl
T: 06 5370 3948